Henvisning

Jeg har overenskomst med sygesikringen, og du kan derfor bruge din henvisning fra lægen hos mig.

OBS: Der er lige nu lukket for nye henvendelser p.g.a. lang ventetid.

 

Du kan selv se, hvilken kategori du er henvist med på nedenstående link:

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/henvisninger/

 

Du kan henvises fra din praktiserende læge, hvis lægen vurderer, at du hører ind under én af følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Ved 1.(individuelle) konsultation er egenbetalingen 424,20 kr
Ved 2. og efterfølgende (individuelle) konsultationer betales 353,72 kr

Du får 200,- i tilskud til egenbetaling, såfremt du er medlem af “danmark”.

Er du mellem 18-24 år (til og med 24 år), kan du til og med 31. december 2021 få fuld betaling fra Regionen ved henvisninger på angst og depression. OBS: Et for sent afbud/udeblivelse  koster 424,20 kr for første samtale og 353,72 kr for de efterfølgende samtaler.

Vær opmærksom på, at man som psykolog ikke må acceptere en henvisning fra lægen, som er ældre end 3 måneder fra udstedelsesdatoen. I så fald må henvisende læge lave en ny henvisning.

Såfremt jeg vurderer, at du er fejlhenvist i forhold til ovennævnte 11 kategorier, vil du blive henvist tilbage til din egen læge eller til andet relevant behandlingstilbud.

Der betales med MobilePay eller med kontanter umiddelbart efter samtalen.

Se afbudsregler under fanebladet “Info”.