Jeg har p.t. 3 måneders ventetid

 

 

 

 

               Velkommen

Velkommen til min hjemmeside hvor du kan finde oplysninger om min faglige baggrund, erfaringer, teoretiske udgangspunkt, og hvad jeg kan tilbyde.

Jeg håber, at du, når du læser hjemmesiden, kan få tilstrækkeligt indblik i, hvordan jeg arbejder, og hvad du kan forvente dig af et samtaleforløb hos mig.

Profil

Jeg er 56 år gammel og har 30 års erfaring i mit job som psykolog. Jeg lægger vægt på løbende at tilegne mig viden og uddanne mig, og jeg holder mig fagligt opdateret på mit område.

Det har stor betydning for mig at have en både professionel og nærværende tilgang i samtalerne.

Jeg blev færdiguddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 1994. I 2005 opnåede jeg autorisation under godkendelse af Psykolognævnet. I marts 2014 opnåede jeg godkendelse som specialist i klinisk psykologi.

Jeg modtager løbende supervision og personligt udviklingsarbejde.