Profil

Jeg er 55 år gammel og blev efter 6 år færdiguddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 1994. I 2005 opnåede jeg autorisationunder godkendelse af Psykolognævnet, og i marts 2014 blev jeg godkendt specialist i klinisk psykologi, psykoterapi (voksne).

Jeg har gennem hele min tid som psykolog modtaget supervision og egen-terapi af andre specialiserede psykologer.

I mit arbejde som psykolog har jeg beskæftiget mig med terapi, rådgivning, familiebehandling, konsulentbistand, psykologiske undersøgelser og vurderinger samt supervision og undervisning.

Uddannelse: 

  • Cand.psych. fra Københavns Universitet (1988-1994)
  • Autorisation
  • 3-årig efteruddannelse i systemisk strukturel familieterapi
  • 30 timers efteruddannelse i eksistentiel psykoterapi
  • Specialist i klinisk psykologi (psykoterapi, voksne)
  • 2-årig uddannelse i kognitiv terapi (3. bølge kontekstuel adfærdsterapi)
  • Løbende deltagelse i kurser med psykologfagligt indhold
  • Modtager løbende supervision/egenterapi af andre specialistuddannede psykologer

 

Ansættelsesforhold:

I min tid som psykolog har jeg været ansat i 5 forskellige kommuner. Jeg har arbejdet i Institutionsafdeling, Familieafdeling, PPR, Rådgivningscenter, Socialforvaltning og i et Familiehus.